سری Indy

۵ رنگ

لروم ایپسوم

۵ رنگ

لروم ایپسوم

۵ رنگ

لروم ایپسوم

یک رنگ 

با موسیقی خلوت کنید

استفاده بدون نگرانی از محصولات اسکال کندی

در صورت از دست دادن یا شکستن هرکدام از هدفون های بی سیم ما ،

ما آن را با تخفیف ویژه جایگزین خواهیم کرد. بنابراین بدون نگرانی  از آنها استفاده کنید.